Gemeente Noordoostpolder gaat voor gedegen voorbereiding ICT-projecten

De Gemeente Noordoostpolder heeft – met vijf systeembeheerders en één ICT-adviseur in eigen huis – voldoende mankracht voor het beheer en onderhoud van de systemen en applicaties. Niet onbelangrijk, aangezien dagelijks ruim 400 gebruikers afhankelijk zijn van het functioneren van de ICT-omgeving. Naast de dagelijkse beheeractiviteiten spelen echter nog diverse projecten bij de gemeente, waarvoor doorgaans de hulp van externe specialisten wordt ingeschakeld. We vroegen Herman van de Kamp, Teamleider Informatiebeheer bij Gemeente Noordoostpolder, hoe de samenwerking met ViaData – nu zo’n acht jaar lang – bevalt.

Wij zijn buitengewoon tevreden over jullie manier van meedenken en ondersteunen. Na één telefoontje worden zaken meteen in gang gezet.

Nieuwe serveromgeving

Bij de Gemeente Noordoostpolder is momenteel veel gaande op ICT-gebied. “Vanwege een aantal belangrijke projecten hebben we specialistische hulp ingeschakeld. Zo hebben we eind 2020 bijvoorbeeld gekozen voor een geheel nieuwe on-premise server-infrastructuur. Ter voorbereiding op dat project moest eerst ons netwerk geschikt worden gemaakt en dat was ook een project op zich. ViaData heeft het netwerk gefaseerd voorbereid op de uitrol van de nieuwe serveromgeving”, aldus Herman.

Netwerk-infrastructuur

Maar dat is niet alles. “De komende periode staat daarnaast in het teken van een grootschalige Microsoft365-migratie en de vervanging van onze telefooncentrale richting de cloud. Omdat we met zoveel eindgebruikers te maken hebben, moet eerst onze infrastructuur hierop worden voorbereid. Zonder het nodige voorwerk is er een reële kans dat het niet naar behoren werkt en ondervinden 400 man daar hinder van. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van voldoende capaciteit, bandbreedte en de juiste hardware. Daarom is ViaData ingeschakeld om netwerktechnisch onderzoek te doen en vervolgens op dit terrein een update uit te voeren”.

Redundantie

Van de Kamp gaat ook in op het belang van ICT voor de Gemeente Noordoostpolder: “Onlangs lagen al onze systemen er 2,5 dag uit. Dat zorgde voor grote paniek. Denk aan inwoners die aan de balie staan om een geboorte of overlijden te melden, die we weer naar huis moesten sturen. Alles lag volledig stil. We hebben toen onder meer ViaData ingeschakeld om met ons mee te zoeken naar de oorzaak. Uiteindelijk bleek onze ‘storage’ het probleem, die had het begeven, hoofdzakelijk door ouderdom. Zonder hulp hadden we het probleem niet zo snel achterhaald. Natuurlijk moet je ergens beginnen met zoeken, maar dankzij de juiste expertise werd er gericht gezocht en was het probleem sneller boven water. Inmiddels hebben we alvast de nodige aanpassingen gedaan op het gebied van redundantie. Als er straks iets gebeurt, werken zaken op de redundante systemen gewoon door”.

Samenwerking

Ten slotte vroegen we wat de samenwerking tussen de Gemeente Noordoostpolder en ViaData zo typeert: “Het belangrijkste aan onze relaties met leveranciers is de vertrouwensband. Je moet er zeker van zijn dat je op een partner kunt bouwen en dat deze er is wanneer je hem nodig hebt. Juist omdat wij een dienstverlenende organisatie zijn, is dat zo belangrijk. Over ViaData zijn we buitengewoon tevreden, vanwege de manier van meedenken en ondersteunen. Er wordt goed en snel werk geleverd en na één telefoontje worden zaken meteen in gang gezet. Wat óók prettig is, is dat we steeds met dezelfde mensen te maken hebben die onze organisatie én collega’s kennen”.

Gerelateerde klantcases:

Deel deze klantcase