Belangrijke gegevens wilt u natuurlijk goed beschermen en op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bent u zelfs wettelijk verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen. ViaData Automatisering helpt u hierbij door inzicht te geven in de staat van uw beveiliging. Het (periodiek) testen van de beveiliging is een voorbeeld van een preventieve maatregel.

Kwetsbaarhedenscan

Een ViaData kwetsbaarhedenscan heeft als doel om bekende technische kwetsbaarheden in een IT infrastructuur te identificeren, classificeren en prioriteren. Services en infrastructuuronderdelen worden grondig gescand op veiligheid, kwetsbaarheden en configuratiefouten. Op basis van de gevonden onveiligheden kunnen wij samen met u technische en/of organisatorische maatregelen treffen om de externe infrastructuur weerbaarder te maken tegen aanvallen.

De ViaData kwetsbaarhedenscan is ook als managed dienst af te nemen. Wij scannen dan maandelijks uw IT infrastructuur en lossen in overleg de gevonden kwetsbaarheden op.

Penetratietest

Een penetratietest controleert de beveiliging van een informatiesysteem op kwetsbaarheden en meet de impact hiervan. We lokaliseren kwetsbaarheden in de IT infrastructuur die kunnen worden misbruikt door een kwaadwillende. Om de impact van de kwetsbaarheid goed te meten, kan ervoor worden gekozen om de kwetsbaarheid uit te buiten (daadwerkelijk te hacken). Dit geeft veel inzicht in de effectiviteit van de al genomen beveiligingsmaatregelen.

U krijgt een rapportage met de gevonden kwetsbaarheden en aanbevelingen om die te verhelpen. Dit kunnen zowel technische als organisatorische maatregelen zijn. Het doel is om de IT infrastructuur weerbaarder te maken tegen interne en/of externe aanvallen.

Wilt u weten waar de kwetsbaarheden in uw IT infrastructuur zitten? Neem dan contact op met onze specialisten via telefoon 0513-619350.

Gepubliceerd op Monday 22 May 2017


Meer weten over "Hoe kwetsbaar is uw IT infrastructuur?"?


Ook interessant


Uitbesteden vergroot de innovatie en leercurve van de corporatiesector

4 min nieuws 16 June 2017

Corporaties werken steeds vaker in ketensamenwerking met marktpartijen voor onderhoud en renovatie. Corporaties laten de afhandeling van reparatieverzoeken - vaak inclusief de intake - over aan marktpartijen. CorporatieGids Magazine ging in gesprek met Ernst-Jan Companje, Financieel directeur bij Plegt-Vos, dat bouw en onderhoud uitvoert voor woningcorporaties.

Lees verder

ViaData Automatisering kent de risico's op het gebied van informatiebeveiliging.

1 min nieuws 22 May 2017

Voor onze Cloud oplossingen heeft ViaData Automatisering de afgelopen periode een intensief traject doorlopen dat succesvol heeft geleid tot een ISO 27001 certificering. Wij zijn hier ontzettend trots op.

Lees verder