Gepubliceerd op dinsdag 23 mei 2017
Belangrijke gegevens wilt u natuurlijk goed beschermen en op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bent u zelfs wettelijk verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen. ViaData Automatisering helpt u hierbij door inzicht te geven in de staat van uw beveiliging. Het (periodiek) testen van de beveiliging is een voorbeeld van een preventieve maatregel.

Kwetsbaarhedenscan

Een ViaData kwetsbaarhedenscan heeft als doel om bekende technische kwetsbaarheden in een IT infrastructuur te identificeren, classificeren en prioriteren. Services en infrastructuuronderdelen worden grondig gescand op veiligheid, kwetsbaarheden en configuratiefouten. Op basis van de gevonden onveiligheden kunnen wij samen met u technische en/of organisatorische maatregelen treffen om de externe infrastructuur weerbaarder te maken tegen aanvallen.

De ViaData kwetsbaarhedenscan is ook als managed dienst af te nemen. Wij scannen dan maandelijks uw IT infrastructuur en lossen in overleg de gevonden kwetsbaarheden op.

Penetratietest

Een penetratietest controleert de beveiliging van een informatiesysteem op kwetsbaarheden en meet de impact hiervan. We lokaliseren kwetsbaarheden in de IT infrastructuur die kunnen worden misbruikt door een kwaadwillende. Om de impact van de kwetsbaarheid goed te meten, kan ervoor worden gekozen om de kwetsbaarheid uit te buiten (daadwerkelijk te hacken). Dit geeft veel inzicht in de effectiviteit van de al genomen beveiligingsmaatregelen.

U krijgt een rapportage met de gevonden kwetsbaarheden en aanbevelingen om die te verhelpen. Dit kunnen zowel technische als organisatorische maatregelen zijn. Het doel is om de IT infrastructuur weerbaarder te maken tegen interne en/of externe aanvallen.

Wilt u weten waar de kwetsbaarheden in uw IT infrastructuur zitten? Neem dan contact op met onze specialisten via telefoon 0513-619350.

  Delen op Facebook   Delen op LinkedInMeer weten over "Hoe kwetsbaar is uw IT infrastructuur?"?

Gebruik dit formulier enkel voor niet spoedeisende vragen

Ook interessant


nieuws

Ook dit jaar weer geslaagd!

Vorig jaar hebben wij het ISO 27001 certificaat behaald met een geldigheid van 3 jaar....

05 december 2017

nieuws

Uitzonderlijke klantbeleving zorgt voor connected customers

Het contact tussen de huurder en corporatie over dagelijks onderhoud, bepaalt meer dan...

04 oktober 2017