Veilig gevoel


Belangrijke gegevens wilt u natuurlijk goed beschermen en u bent er wettelijk zelfs toe verplicht. Goede beveiliging van uw ICT infrastructuur is dan ook van groot belang. ViaData helpt uw organisatie bewust om te gaan met beveiliging.

De beveiliging mag niet zo streng zijn dat het uitwisselingsproces er hinder van ondervindt, maar ook niet zo licht dat er dreigingen in het systeem ontstaan. Uw medewerkers zullen bewust om moeten gaan met bedrijfsinformatie terwijl ViaData op basis van technologische oplossingen zoals firewall’s, tokens, endpointprotectie en dataprotectie uw netwerk gesloten houdt.Beveiliging


verwijder filterManaged security

1 min beveiliging

ViaData biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk tarief per maand gebruik te maken van Managed Security. Jaarlijkse piekinvesteringen voor antivirus- en antimalware behoren hiermee tot het verleden. Met deze dienst biedt ViaData een end-to-end security oplossing voor uw gehele ICT omgeving. Mocht uw ICT omgeving krimpen of groeien, dan gaat de Managed Security oplossing van ViaData daarin mee. U betaalt dus alleen het daadwerkelijke gebruik.

Lees verder

Security Scan

4 min beveiliging

Belangrijke gegevens wilt u natuurlijk goed beschermen en op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bent u er zelfs wettelijk toe verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen. Goede beveiliging van uw IT infrastructuur is dan ook van groot belang. ViaData helpt uw organisatie met dit vraagstuk door inzicht te geven in de staat van uw beveiliging. Het (periodiek) testen van de beveiliging is een voorbeeld van een preventieve maatregel.

Lees verder