Ketensamenwerking: koppelingen maken over de grenzen van de eigen organisatie

Plegt-Vos Bouwgroep adviseert, ontwikkelt, realiseert en beheert onroerend goed voor eigenaren en gebruikers. Met 350 werknemers en rond de 150 miljoen omzet behoort Plegt-Vos tot de top 25 van de Nederlandse bouwsector. Het hoofdkantoor van de landelijke bouwonderneming is gevestigd in Hengelo. De klantenkring bestaat uit overheden, ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, zorginstellingen en bedrijven in heel Nederland.

Hoewel slechts circa 5% van de werkzaamheden bestaat uit beheer en onderhoud, gaat het toch om een bedrag van zo’n 7,5 miljoen euro en als je bedenkt dat een gemiddelde werkbon 450 euro is, zijn dat toch erg veel bonnen. Onderhoud is dus een belangrijke pijler voor Plegt-Vos. Het is tevens de discipline, waar dankzij implementatie van Connect-It, een flinke efficiëntieslag is gemaakt. Financieel directeur Ernst-Jan Companje vertelt welk verschil Connect-It maakt voor zijn organisatie.

De aanloop

Tot een jaar of vijf geleden gebeurde de verwerking van werkbonnen vanuit papieren bonnen in ons ERP of in Excel. De onderhoudsmedewerkers werkten zonder digitale hulpmiddelen. Bij elke klus waren ze in de weer met carbonpapiertjes. Het kwam regelmatig voor dat de administratieve afhandeling meer tijd kostte dan de klus zelf. Klachtenonderhoud gaat over relatief kleine werkzaamheden met een relatief complex administratief proces. Daar valt dus veel winst te behalen, zowel in gemak als in tijd en geld, zowel aan de zijde van de klant of bewoner als aan de kant van Plegt-Vos. Als financieel directeur kan ik zeggen dat de investering in Connect-It daarom beslist lonend is.

Processen dagelijks onderhoud

Connect-It maakt het hele proces van dagelijks onderhoud inzichtelijk: een bewoner meldt een probleem bij de woningcorporatie, de woningcorporatie maakt een registratie, wij accepteren de melding en plannen in overleg met de bewoner een onderhoudsmedewerker in, die erheen gaat om het probleem op te lossen. Op zijn tablet worden uren automatisch geregistreerd en houdt hij gebruikte materialen bij. Op de tablet staat een omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en wordt ook het volgende bewonersadres doorgegeven. Na afronding van de werkzaamheden wordt een digitale factuur aangemaakt en verzonden naar de vastgoedeigenaar. Het hele proces is van A tot Z inzichtelijk geworden.

Met name de bewijsvoering van de uitgevoerde werkzaamheden is met Connect-It waterdicht en dat is voor ons heel waardevol. En die bewijsvoering is ook nog op een eenvoudige manier verkregen. Doordat het proces nu digitaal verloopt, is informatie overal beschikbaar en voor iedereen inzichtelijk. Plegt-Vos geniet inmiddels zoveel vertrouwen, dat een aantal vastgoedeigenaren het dagelijks onderhoud ‘afkopen’. We hoeven niet meer per werkbon te factureren, maar klanten kopen het dagelijks onderhoud voor een X-aantal woningen af voor een vast bedrag.

Meedenkers

ViaData Automatisering denkt goed met ons mee over manieren om efficiënter te werken. We hebben bijvoorbeeld ook te maken met planningsprocessen van ketenpartners zoals installatiebedrijven. We streven naar een verbetering van informatie-uitwisseling, zowel naar de vastgoedeigenaars als naar onze ketenpartners. Een flexibele, digitale uitwisseling. Wil je alle processen maximaal inzichtelijk hebben, dan zal je koppelingen moeten maken over de grenzen van je eigen organisatie heen. Daarover zijn we in gesprek met de ketenpartners, maar zeker ook met de consultants van ViaData Automatisering. Zij helpen ons bijzonder goed bij dit soort verbeteracties.

Gerelateerde onderwerpen:

Deel deze klantcase

Menu