Veilig gevoel

Belangrijke gegevens wil je natuurlijk goed beschermen en je bent er wettelijk zelfs toe verplicht. Goede beveiliging van ICT-infrastructuur is dan ook van groot belang. ViaData helpt jouw organisatie alert te zijn op beveiligingsrisico’s.

IT-security mag niet zo streng zijn dat het uitwisselingsproces er hinder van ondervindt, maar ook niet zo licht dat er dreigingen in het systeem ontstaan. Het is belangrijk dat je medewerkers bewust omgaan met bedrijfsinformatie. Ondertussen houdt ViaData met behulp van technologische oplossingen zoals firewall’s, tokens, endpointprotectie en dataprotectie het netwerk van je organisatie gesloten.

Waarom je cybersecurity moet zien als een ui? Bekijk de ViaData benadering. Neem een kijkje in de keuken van IT-security anno nu!

Managed security

ViaData biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk maandtarief gebruik te maken van Managed Security. Jaarlijkse piekinvesteringen voor antivirus- en antimalware-software behoren hiermee tot het verleden. Met deze dienst biedt ViaData een end-to-end security oplossing voor een gehele ICT-omgeving. Mocht deze krimpen of groeien, dan gaat de Managed Security oplossing van ViaData daarin mee. Je betaalt dus alleen voor het daadwerkelijke gebruik. Deze beveiligingsoplossing bestaat uit twee onderdelen:

  • Een ‘endpoint security’ beveiligingsoplossing die ingezet wordt om onder meer PC’s en laptops te beveiligen. Deze oplossing integreert naadloos met de beheer- en monitoringomgeving van ViaData. Het volledige beheer en de monitoring van uw ICT-beveiliging wordt hiermee op afstand door ViaData uitgevoerd.
  • Middels de Antispam-oplossing van ViaData wordt al het e-mailverkeer gerouteerd naar ons datacenter en van daaruit door verschillende engines en filters gescand op antivirus, spam en malware.

Security Scan

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ben je wettelijk verplicht om jouw (klant)data te beschermen met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen. Goede beveiliging van uw IT-infrastructuur is daarom van groot belang. ViaData helpt met dit vraagstuk door inzicht te geven in de staat van jouw beveiliging. Het (periodiek) testen van de beveiliging is een voorbeeld van een preventieve maatregel. Hiervoor bieden we twee opties:

  • Kwetsbaarhedenscan  – deze heeft als doel om technische kwetsbaarheden in een IT-infrastructuur te identificeren, classificeren en prioriteren. Services en infrastructuuronderdelen worden grondig gescand op veiligheid, kwetsbaarheden en configuratiefouten. Op basis van de gevonden issues kunnen wij samen technische en/of organisatorische maatregelen treffen om de externe infrastructuur weerbaarder te maken tegen aanvallen.
  • Penetratietest – nadat eventuele kwetsbaarheden in de IT-infrastructuur zijn gelokaliseerd, wordt aanvullend gekeken naar de impact (potentiële schade) daarvan. In overleg met de opdrachtgever kan worden gekozen om de kwetsbaarheid uit te buiten door daadwerkelijke te hacken. Dit geeft veel inzicht in de effectiviteit van de al genomen beveiligingsmaatregelen.
Elk type organisatie heeft behoefte aan een andere combinatie beveiligingsmaatregelen. ViaData helpt je om de juiste mix te kiezen voor jouw organisatie.

Sla elke aanval af!

De specialisten van ViaData beschikken over de juiste kennis en ervaring om jouw ICT-omgeving adequaat te beveiligen. Dat geeft een gerust gevoel. Wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen of heb je bijvoorbeeld behoefte aan een second opinion? Vul hieronder je contactgegevens in en wij nemen contact met je op voor het plannen van een afspraak.