Veilig gevoel

Belangrijke gegevens wilt u natuurlijk goed beschermen en u bent er wettelijk zelfs toe verplicht. Goede beveiliging van uw ICT-infrastructuur is dan ook van groot belang. ViaData helpt uw organisatie alert te zijn op beveiligingsrisico’s.

IT-security mag niet zo streng zijn dat het uitwisselingsproces er hinder van ondervindt, maar ook niet zo licht dat er dreigingen in het systeem ontstaan. Het is belangrijk dat uw medewerkers bewust omgaan met bedrijfsinformatie. Ondertussen houdt ViaData met behulp van technologische oplossingen zoals firewall’s, tokens, endpointprotectie en dataprotectie uw netwerk gesloten.

Waarom u cybersecurity moet zien als een ui? Bekijk de ViaData benadering. Neem een kijkje in de keuken van IT-security anno nu!

Managed security

ViaData biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk maandtarief gebruik te maken van Managed Security. Jaarlijkse piekinvesteringen voor antivirus- en antimalware-software behoren hiermee tot het verleden. Met deze dienst biedt ViaData een end-to-end security oplossing voor uw gehele ICT-omgeving. Mocht deze krimpen of groeien, dan gaat de Managed Security oplossing van ViaData daarin mee. U betaalt dus alleen het daadwerkelijke gebruik. Deze beveiligingsoplossing bestaat uit twee onderdelen:

  • Een ‘endpoint security’ beveiligingsoplossing die ingezet wordt om onder meer PC’s en laptops te beveiligen. Deze oplossing integreert naadloos met de beheer- en monitoringomgeving van ViaData. Het volledige beheer en de monitoring van uw ICT-beveiliging wordt hiermee op afstand door ViaData uitgevoerd.
  • Middels de Antispam-oplossing van ViaData wordt al uw e-mailverkeer gerouteerd naar ons datacenter en van daaruit door verschillende engines en filters gescand op antivirus, spam en malware.

Security Scan

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bent u wettelijk verplicht om uw (klant)data te beschermen met behulp van passende technische en organisatorische maatregelen. Goede beveiliging van uw IT-infrastructuur is daarom van groot belang. ViaData helpt uw organisatie met dit vraagstuk door inzicht te geven in de staat van uw beveiliging. Het (periodiek) testen van de beveiliging is een voorbeeld van een preventieve maatregel. Hiervoor bieden we twee opties:

  • Kwetsbaarhedenscan  – deze heeft als doel om technische kwetsbaarheden in een IT-infrastructuur te identificeren, classificeren en prioriteren. Services en infrastructuuronderdelen worden grondig gescand op veiligheid, kwetsbaarheden en configuratiefouten. Op basis van de gevonden issues kunnen wij samen met u technische en/of organisatorische maatregelen treffen om de externe infrastructuur weerbaarder te maken tegen aanvallen.
  • Penetratietest – nadat eventuele kwetsbaarheden in de IT-infrastructuur zijn gelokaliseerd, wordt aanvullend gekeken naar de impact (potentiële schade) daarvan. In overleg met de opdrachtgever kan worden gekozen om de kwetsbaarheid uit te buiten door daadwerkelijke te hacken. Dit geeft veel inzicht in de effectiviteit van de al genomen beveiligingsmaatregelen.
Elk type organisatie heeft behoefte aan een andere combinatie beveiligingsmaatregelen. ViaData helpt u om de juiste mix te kiezen voor uw organisatie.

Sla elke aanval af!

De specialisten van ViaData beschikken over de juiste kennis en ervaring om uw ICT-omgeving adequaat te beveiligen. Dat geeft een gerust gevoel. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of heeft u bijvoorbeeld behoefte aan een second opinion? Vul hieronder uw contactgegevens in en wij nemen contact met u op voor het plannen van een afspraak.

    Menu