Connected Customer Model (CCM)

Wij zijn pas tevreden als de huurders van onze corporaties tevreden zijn. Daarom hebben we het Connected Customer Model geïntroduceerd. Met onze quickscan helpen we u duidelijk te krijgen waar uw verbeterpunten zitten. Dit leidt uiteindelijk tot betere resultaten met betrekking tot de KPI’s van uw woningcorporatie.
Huurderstevredenheid

Wist u dat 55% van de huurderstevredenheid afhangt van reparaties? Verreweg het meeste contact tussen huurder en corporatie heeft te maken met reparatieverzoeken.

Het is dus essentieel dit proces goed te laten verlopen. Hoe? Aan de hand van het Connected Customer Model, door ViaData speciaal ontwikkeld voor corporaties. Een praktische aanpak waarmee bedrijven in de branche ervoor zorgen dat hun huurders de beste service ontvangen.

Zorg voor Connected Customers

ViaData is ervan overtuigd dat uitzonderlijke klantbeleving zorgt voor betrokken huurders die zuiniger op hun woningen zijn en meer bijdragen aan de leefbaarheid in hun buurt.

Betrokken, tevreden huurders zijn Connected Customers. Als fieldservice specialist zien wij veel mogelijkheden waarmee woningcorporaties hun service beter nóg beter af kunnen stemmen op de huurder. Zowel corporaties als bouwservicebedrijven doen hun voordeel met het Connected Customer Model (CCM), een praktische tool voor blije huurders. Maak daarom eenvoudig een afspraak voor een gratis CCM-quickscan van een halve dag.

Inhoud CCM-quickscan

check

Uitleg van het Connected Customer Model

check

Analyse van uw proces en de verbeterpunten

check

Bepalen van uw ambitie

check

Vervolgstappen bepalen voor uw organisatie

check

Maken van een plan van aanpak passend bij uw ambitie